Hout importeur, meer dan importeren

We kunnen onderscheid maken tussen hardhout van loogbomen en zachthout van naaldbomen. Hardhout is niet per se moeilijk te bewerken. De import van tropische hardhoutstammen heeft nog maar een gering volume. Hout wordt vooral geïmporteerd als ruw hout, dat betekent gezaagd maar verder onbewerkt, en bewerkt. Van bewerkt is het aandeel relatief sterk gestegen. Van de import van hardhout en hardhouten producten is ongeveer 3% uit de tropen afkomstig. Daarbij gaat het vooral om hout uit tropische landen, zoals Brazilië en Indonesië. Zachthout wordt met name geïmporteerd uit Scandinavië, de Baltische landen (inclusief Rusland), Midden-Europa en Noord-Amerika

Wat doet een hout importeur

Een importeur van hout heeft doorgaans een grote voorraad aan ruw en bewerkt hout dat is geïmporteerd. Bij houtbewerking praten we over het drogen van hout en kan men daarnaast denken aan zagen, korten, schaven, profileren, kalibreren en vingerlassen. Onder vingerlassen wordt verstaan een verbinding van twee stukken hout, door in elkaar passende vingervormige freesfiguren. Meestal wordt daarnaast lijm, het type hangt af van het product, gebruikt. De norm DIN 68140 specificeert de vormen van vingers. Het kalibreren leidt tot gebrekenvrij hout. Het zogenoemde fijnbezaagde hout wordt veel gebruikt voor wand- en gevelbekleding, vanwege de natuurlijke uitstraling ervan.

Forest Stewardship Council (FSC)

In 1993 is de Forest Stewardship Council, vrij vertaald in het Nederlands als raad voor bosbeheer, opgericht met als doelstelling de bevordering van een beheer van bossen wereldwijd, die milieuvriendelijk, sociaal voordelig, maar ook economisch levensvatbaar is. FSC heeft een brede ondersteuning van niet alleen maatschappelijke en milieuorganisaties, maar ook overheden en bedrijfsleven. Het FSC-logo betekent dat bij de verkrijging van het hout aan FSC-regels wordt voldaan. Vele hout importeurs zijn bij de FSC aangesloten en ook De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). Van die laatste vereniging is de Vereeniging van Importeerende Groothandelaren in Hout (VIGH) lid. Er zijn ook andere initiatieven, maar die worden hier niet verder behandeld.